BILDERLAR                              BILDELAR

                                      SKROTA BILEN

 

 

 

                                                                                 

Har du en nyare/krockskadad?   Ring för bästa pris!  035-21 72 65

När Du kommer med Din bil skall Du ha med Dig registreringsbevis samt legitimation. Om Du inte står som ägare på bilen, måste registreringsbeviset vara undertecknat av ägaren, eller så ska Du ha med Dig en fullmakt av innehavaren på att Du har tillåtelse att skrota fordonet.


När Du lämnar in bilen hos oss utfärdar vi ett mottagningsbevis. Sedermera ser vi till att den blir skrotad och avförd ur Centrala Bilregistret.

 
Vi ser också till att Din bil tas omhand och återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt.


Mer information om detta finns hos SBR. Klicka här!

Går bilen ej att köra till oss?` Vi erbjuder hämtning av bilen. Ring oss för pris!

 

                                    

 

 

HEM ]

Copyright © 2007 Kristineheds Bildemontering AB